Miejsce:
online / Siedlce
ul. Świętojańska 7
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
17.06.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.06.2024
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
435,00 zł - cena podstawowa
413,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie płac, gdzie na listach płac uwzględniane są potrącenia na podstawie egzekucyjnych tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych. Osoby, które zajmują się na co dzień realizacją obowiązków kadrowo-płacowych będą mogły ugruntować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji osobowej i naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązków ciążących na zakładach pracy jako pracodawcach dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Cel: Analiza treści tytułów wykonawczych dotyczących zajęcia wynagrodzenia za pracę i wierzytelności zasiłków z ubezpieczenia społecznego jak i egzekucji z wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie umów cywilno-prawnych jest podstawą do prawidłowego zastosowania schematów potrąceń na listach płac. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory pism oraz przykłady naliczeń potrąceń bez zgody i za zgodą pracownika i osób niebędących pracownikami. Zaprezentowane zostaną najczęściej występujące problemy dotyczące zbiegu egzekucji. Uwzględnienie ciekawych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w bieżącym wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień to ważny element tych zajęć.

Korzyści: Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń w odniesieniu do różnych potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

Forma zajęć: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Potrącenie i odliczenie na liście płac – czyli jak rozumieć art. 87 KP w praktyce.
 2. Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki jako przedmiot egzekucji – stanowiska urzędowe
  i orzecznictwo wpływające na praktykę płacową.
 3. ZFŚS a egzekucja z wynagrodzenia za pracę – ujęcie praktyczne.
 4. Procedura postępowania pracodawcy – krok po kroku – w przypadku zajęcia wynagrodzenia
  za pracę lub wierzytelności z zasiłków:
  • terminy, zakres i obieg informacji udzielanych przez pracodawcę,
  • ustalanie stanu zadłużenia, spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika,
  • zbieg kilku potrąceń na jednej liście płac pracownika: egzekucja alimentacyjna
   i niealimentacyjna w praktyce – stanowisko resortu pracy,
  • potrącenia ze składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • potrącenia w miesiącu, w którym dla pracownika-dłużnika sporządzanych jest kilka list płac.
 1. Obowiązki pracodawcy otrzymującego tytuł egzekucyjny dotyczący zajęcia wynagrodzenia, zasiłku lub wierzytelności – podobieństwa i różnice pomiędzy egzekucją sądową i administracyjną. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nowość w postępowaniu pracodawcy po 25 marca 2024 r.
 2. Zbieg egzekucji sądowej z sądową, sądowej z administracyjną oraz administracyjnej
  z administracyjną w praktyce.
 3. Kwoty wolne od potrąceń:
 • z wynagrodzenia za pracę – z uwzględnieniem PPK i bez składek na PPK,
 • nowy „wykaz” wartości kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2024 r. po zmianie płacy minimalnej w trakcie roku.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika – w praktyce:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych
   niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki,
  • kary pieniężne.
 1. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika – w praktyce:
  • kolejność dokonywania potrąceń,
  • zgoda na potrącenia – jak powinien wyglądać sposób wyrażania zgody na potrącenia
   z wynagrodzenia za pracę a jak z zasiłków?
  • kwota wolna od potrąceń – także przy zbiegu egzekucji bez zgody pracownika
   i potrąceń dobrowolnych,
 1. Zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń
  z zasiłków z ubezpieczenia społecznego – nowe kwoty wolne od 1 marca.
 2. Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika – czyli jak wyliczyć kwotę potrącenia
  w miesiącu, gdy pracownik-dłużnik oprócz wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia chorobowego otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 3. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolna – przykładowe obliczenia na listach płac z uwzględnieniem zbiegów egzekucji z wynagrodzenia i zasiłków, potrąceń dobrowolnych i zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej.
 4. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne:
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Świętojańska 7
08-110 Siedlce

tel. 25 633 36 54

biuro.siedlce@skp-ow.com.pl

PKO BP 19 1020 1042 0000 8202 0350 8827

<---->