Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu, którego właścicielem jest Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce funkcjonującego w domenie: https://siedlce.skp-ow.com.pl, za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z plików cookies nie ma na celu identyfikacji Użytkowników Serwisu. Niniejsza Polityka cookies opisuje również zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies.

I. Słownik pojęć

1. Administrator Danych - oznacza Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Świętojańska 7, 08-110 Siedlce, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101063, który jako właściciel Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Mogą być używane do śledzenia stron odwiedzanych
w witrynie, do zapisywania wprowadzonych informacji lub do zapamiętywania wyborów takich jak ustawienia języka podczas przeglądania witryny.

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak: imię i nazwisko, identyfikator internetowy, dane
o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie: https://siedlce.skp-ow.com.pl .

8. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

9. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem
i/lub obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

1. Ściśle niezbędne pliki cookie:

Korzystanie z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności. Tych plików cookies nie można wykluczyć, a zatem zgoda Użytkownika na tą kategorię plików cookies nie jest wymagana.

nazwa cel żywotność        typ Podmiot trzeci
PHPSESSID prawidłowe działanie strony     sesja niezbędne do działania strony NIE

2. Analityczne pliki cookie:

Analityczne pliki cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na stronie. Dzięki tym danym, właściciel Serwisu może analizować statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania strony oraz poprawiać jej wydajność. Informacje zbierane przez pliki są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej serwis. Bez udzielenia zgodny na nie, właściciel Serwisu nie będzie wiedzieć, kiedy strona została odwiedzona i nie będzie w stanie poprawiać jej wydajności.

nazwa                cel żywotność typ Podmiot trzeci
_ga Służy do rozróżniania użytkowników. 7 dni analityczne TAK- Google
_ga_TYKQJ6DWDN Służy do rozróżniania użytkowników. 7 dni analityczne TAK- Google
_gat_UA-188656474-1 Służy do utrwalania stanu sesji. 24 godziny analityczne TAK- Google
_gcl_au Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. 7 dni analityczne TAK- Google
_gid Służy do rozróżniania użytkowników. 24 godziny analityczne TAK- Google

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych, związanych ze stosowaniem plików cookies

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku
ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem
w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Serwisu, z którego Użytkownik korzysta. W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki te zapewniają pełne i ciągłe wyświetlanie zawartości strony internetowej, dzięki czemu można np. zalogować się na stronie internetowej, uzyskać odpowiednie przeglądanie cyfrowe i doświadczenie on-line.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem analitycznych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na instalację
i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies.

3. Podczas odwiedzania strony internetowej Użytkownikowi wyświetlane jest okno
z komunikatem, że na stronie używane są pliki cookies. Jeśli Użytkownik kliknie opcję „zaakceptuj wszystkie” będzie to oznaczać, że wyraził zgodę na wszystkie pliki cookies znajdujące się na stronie internetowej i potwierdza, że zapoznał się z polityką cookies. Jeśli natomiast Użytkownik wybierze opcję „zarządzaj cookies” zostanie on przekierowany do okna z możliwością wyrażenia (lub wycofania) zgody na wybrane przez siebie pliki cookies.

V. Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju i celu usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności dane przetwarzane są przez czas wskazany w niniejszej Polityce cookies (pkt III) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku wyrażenia zgód na instalację i wykorzystanie funkcjonalności plików cookies, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody w sposób opisany w niniejszej Polityce cookies.

3. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

VI. Uprawnienia Użytkownika, w tym możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

2. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies znajdującej się na naszej stronie (opcja zarządzaj cookies) lub kontaktując się z Administratorem:

  • listownie: Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Świętojańska 7, 08-110 Siedlce;
  • mailowo: biuro.siedlce@skp-ow.com.pl;
  • lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem iod.skwp@buiskwp.pl.

Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
3. Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.

5. Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer wersja 7 i wyższe: http://windows.microsoft.com/pl pl/windowsvista/blockor-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

VIII. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie zgodami cookies dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach, w szczególności dane będą udostępniane:

  • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
  • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań marketingowych,
  • podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania,
  • podmiotom będącym dostawcami usług doradczych i audytorskich.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)

Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw  trzecich. W przypadku zaistnienia takiej konieczności dane zostaną udostępnione wyłącznie dostawcom, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony, jak i w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub podmiotom funkcjonującym, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

X. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną ( spełniając tym samym wymóg art. 13 RODO) znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: https://siedlce.skp-ow.com.pl w zakładce Polityka RODO lub skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: biuro.siedlce@skp-ow.com.pl lub z powołanym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.

XI. Zmiany w Polityce cookies

Oddział Okręgowy w Warszawie Placówka w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ma prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w Polityce cookies będą publikowane na stronie internetowej pod adresem: https://siedlce.skp-ow.com.pl.

 

Świętojańska 7
08-110 Siedlce

tel. 25 633 36 54

biuro.siedlce@skp-ow.com.pl

PKO BP 19 1020 1042 0000 8202 0350 8827

<---->