Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Tematyka kursu obejmuje:

  • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
  • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

02-02-2019
Brak miejsc

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
.

 

Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

  1. Wariant A – wtorek i czwartek od 16:10 do 19:25 – zjazdy co tydzień
  2. Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 – zjazdy co dwa tygodnie
  3. Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – trzy soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa

Opłata za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.740,00 zł od osoby.


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w trzech ratach:

  • Rata 1: 500,00 zł
  • Rata 2: 650,00 zł
  • Rata 3: 590,00 zł

 

Back to top