fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej, 
  • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
.

 

Zajęcia  odbywają  się w następujących wariantach, do wyboru przez uczestnika:

Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy  co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45  i sobota od 08:30 do 15:30 – zjazdy  co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 –dwie soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa.

Opłata  za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1 840,00  PLN  (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych) od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w trzech ratach:

Rata 1: 800,00  PLN;

Rata 2: 540,00 PLN;

Rata 3: 500,00 zł

 

 

Back to top