fbpx

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Tematyka kursu obejmuje:

  •  ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  •  wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  •  podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

Zajęcia.

Zajęcia  odbywają  się w następujących wariantach, do wyboru przez uczestnika:

Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy  co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45  i sobota od 08:30 do 15:30 – zjazdy  co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – dwie soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa.

Opłata  za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1 620,00  PLN  (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w trzech ratach:

Rata 1: 600,00  PLN;

Rata 2: 520,00 PLN;

Rata 3: 500,00 PLN

Back to top