Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Tematyka kursu obejmuje:

  •  ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  •  wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  •  podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 – zjazdy co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – trzy soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa

Opłata za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.620,00 zł od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w trzech ratach:

Rata 1: 500,00 zł

Rata 2: 600,00 zł

Rata 3: 520,00 zł

Back to top