fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.


Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo pracy;
  • naliczanie wynagrodzeń;
  • płace;
  • ubezpieczenia społeczne;
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • program PŁATNIK.


Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Zajęcia.

Zajęcia  odbywają  się w następujących wariantach, do wyboru przez uczestnika:

Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy  co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45  i sobota od 08:30 do 15:30 – zjazdy  co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30– dwie soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa.

Opłata  za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset  złotych) od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach:

Rata 1: 900,00 PLN;

Rata 2: 700,00 PLN;

Rata 3: 500,00 PLN;

Rata 4: 500,00 PLN.

 

 

Back to top