fbpx
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).
 

Tematyka kursu obejmuje:
  • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • analizę sprawozdań finansowych,
  • wybrane zagadnienia podatkowe,
  • zarządzanie informacją IT.
 
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
 
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:
W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Zajęcia.

Zajęcia  odbywają  się w następujących wariantach, do wyboru przez uczestnika:

Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy  co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45  i sobota od 08:30 do 15:30 – zjazdy  co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – dwie soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa.

Opłata  za kurs  wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi  4 100,00 PLN  (słownie: cztery  tysiące sto złotych) od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach:

Rata 1: 1300,00 PLN;

Rata 2: 1200,00 PLN;

Rata 3: 1100,00 PLN;

Rata 4:  500,00PLN

Back to top