Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).
 

Tematyka kursu obejmuje:
  • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • analizę sprawozdań finansowych,
  • wybrane zagadnienia podatkowe,
  • zarządzanie informacją IT.
 
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
 
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:
W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Zajęcia

Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

1.Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy co tydzień

2.Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 – zjazdy co dwa tygodnie

3.Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – trzy soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa    

Opłata
za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.000,00 zł  od osoby

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach:

  • Rata 1:   500,00 zł
  • Rata 2: 1200,00 zł
  • Rata 3: 1200,00 zł
  • Rata 4: 1100,00 zł

Back to top