Miejsce:
Siedlce
ul. Świętojańska 7
Kategoria
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.10.2021
Koniec zapisów:
27.10.2021
Wykładowca:
Deresz Agnieszka

Opłata:
240,00 zł - cena podstawowa
228,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Agnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Podatki dochodowe
  • Samochody nabyte na własność – amortyzacja z uwzględnieniem limitu kosztów
  • Ubezpieczenie samochodu osobowego jako koszt podatkowy
  • Leasing operacyjny i finansowy samochodów – definicje, zasady rozliczenia, różnice
  • Limit kosztów dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – zasada wyliczenia wartości czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu
  • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy – różnica w rozliczeniu
  • Koszty związane z eksploatacją pojazdów – limit 75% kosztów, czynsz najmu jako koszt eksploatacyjny
  • Samochód niestanowiący składnika majątku firmy wykorzystywany w działalności gospodarczej (w tym w szczególności wynajem samochodu, samochód prywatny pracownika, samochód małżonka przedsiębiorcy)
  • Zasady rozliczania tzw. „kilometrówki”
  • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
  • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym
  • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można uznać koszty uzyskania przychodu
  • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe
 2. Podatek VAT
  • Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z samochodami
  • Pełne prawo do odliczenia oraz związane z tym obowiązki ewidencyjne
  • Ograniczone prawo do odliczenia przy tzw. użytku mieszanym
  • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) – przykłady praktyczne
  • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi – skutki w VAT
  • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki na gruncie VAT
  • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe
 3. Rozliczenia samochodów osobowych w świetle aktualnego orzecznictwa
  • stanowisko Ministerstwa Finansów w związku z nowelizacją przepisów o podatkach dochodowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku zawarte w Objaśnieniach z kwietnia 2020 roku.
  • rozliczenia samochodów osobowych w świetle aktualnych interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału SKwP w Siedlcach, ul. Świętojańska 7 w godzinach: 9:00 – 14:15.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Świętojańska 7
08-110 Siedlce

tel. 25 633 36 54

biuro.siedlce@skp-ow.com.pl

PKO BP 19 1020 1042 0000 8202 0350 8827