Wyszukiwarka

Podatek VAT 2019 rewolucyjne zmiany czerwiec - wrzesień i bieżące problemy podatnika - Siedlce

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 26-06-2019
 • Koniec zapisów: 26-06-2019
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista ds. podatków

Program kursu
(8 godzin wykładowych):

CZĘŚĆ 1: KIERUNKI ZMIAN W PODATKU VAT W OKRESIE CZERWIEC-WRZESIEŃ I DALSZE.

Zmiany w VAT 2019 w okresie czerwiec -wrzesień i dalsze
 • Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020
  • WIS Wiążąca Informacja Stawkowa
  • Nowa matryca stawek VAT a Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
  • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 – co ja zastąpi w towarach i usługach
  • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
  • Terminy i etapy wdrożenia
  • Jakie dane będzie zawierał wniosek o WIS?
  • Zasady składania wniosków i opłaty
  • Ochrona prawna wnioskodawcy
  • Instancja odwoławcza
  • Znaczenie WIS dla podatku naliczonego od strony kosztowej
 • KASY fiskalne ON- LINE wchodzą w życie!
  • Uzasadnienie MF wprowadzenia kas on-line
  • Kasy rejestrujące starego typu będą stosowane jeszcze przez kilka lat – terminy!
  • WAŻNY TERMIN – kasy z papierowym zapisem kopii tylko do 30.06.2019
  • Zasady działania nowych kas on-line (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)
  • Terminy wymiany kas z podziałem na poszczególne branże
  • 700 zł zwrotu za instalację kasy fiskalnej online – komu przysługuje?
  • Jakie branże tracą zwolnienie z ewidencjonowania na kasach fiskalnych od 1 czerwca?
  • Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej – zasady karania?
 • SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY OD 2020 r.
  • Branże wytypowane do obowiązkowego stosowania SPLIT PAYMENT
  • Terminy wprowadzenia zmian dla podatnika
  • Nowe możliwości w podzielnej płatności VAT – rozszerzenie płatności z konta VAT na inne podatki
  • Przeznaczenie środków zgromadzonych n koncie VAT – możliwości dla podatnika
 • ZMIANY W VAT OD 2022 R.
  • Nowy rejestr – nowa baza podatników VAT
  • Kary dla podatnika VAT za błędy w rejestrach -
  • NOWOŚCI OD LIPCA 2019 - NOWE KARY za nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych!
  • KARY ZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W EWIDENCJONOWANIU DANYCH W JPK – CO DALEJ?
  • Nowa ordynacja podatkowa – zmiany dla podatników VAT
  • Dla kogo nowe stawki VAT i od kiedy
  • Zasady kontroli i czynności sprawdzających w sprawie VAT
  • Zmiany w fakturowaniu i dokumentowaniu czynności VAT
CZĘŚĆ 2: PROBLEMATYKA TRANSAKCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W PODATKU VAT W ROKU 2019
 • Czy trzeba rozliczyć VAT od kar umownych?
 • Zmiany w katalogu towarów objętych odwróconym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną
 • Elektroniczne paragony fiskalne – problemy sprzedaży wysyłkowej
 • Zmiany w uldze na złe długi – procedura dla podatnika
 • Samochód a przedstawiciel podatkowy – odliczenia VAT
 • Zakupy firmowe w VAT – jak rozliczyć wydatki na pracownika i kontrahenta – NOWE ORZECZNICTWO!
 • Faktury VAT od zarządzającego firmą - rozliczenia w VAT
 • Skonta w VAT – jak prawidłowo rozliczyć
 • KURSY WALUT w transakcjach krajowych
 • KURSY WALUT w fakturach i korektach zbiorczych
 • TERMINY SPRZEDAŻY – warunki INCOTERMS a obowiązek podatkowy w VAT
 • TERMINY ZAKUPU – warunki INCOTERMS a terminy odliczenia VAT
 • Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26
 • Firmowe zakupy zagraniczne – czy zawsze trzeba rozliczać import usług?
 • Jak opodatkować transakcję łańcuchową, gdy ostateczny nabywca jest z innego kraju UE?
 • SKONTA w rozliczaniu WNT oraz WDT – zasady
 • Naprawa samochodu za granicą a import usług
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową
 • Czy dochodzi do WNT pomimo braku na fakturze numeru VAT UE nabywcy
 • Jak udokumentować obciążenie klienta kosztami nieuznanej reklamacji
 • Gdzie są opodatkowane usługi pozyskiwania personelu świadczone dla zagranicznej firmy
 • Refakturowanie usług na kontrahenta zagranicznego
 • Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi
 • Rozliczanie importu usług w deklaracjach VAT
 • Dostawa z montażem – konsekwencja rozliczania
 • Warunki dowodowe przy WDT i eksporcie towarów
 • JPK – MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu
  • Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT
  • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?
  • Obowiązkowe elementy ewidencji VAT
  • Błędy – dotychczasowe doświadczenia
  • Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT
  • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT
  • Jakie błędy korygujemy JPK ? – MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korektę JPK

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top