Wyszukiwarka

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowe obowiązki pracodawców już od 1 lipca 2019 roku- Siedlce

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
 2. Obowiązki nałożone na pracodawców związane z udziałem w PPK:
  • wybór instytucji finansowej,
  • umowa o zarządzenie PPK,
  • umowa o prowadzenie PPK,
  • terminy zawarcia umów o zarządzenie i prowadzenie PPK.
 3. Kto może oszczędzać w PPK?
 4. Gromadzenie środków na rachunkach PPK – system wpłat i oszczędzania:
  • wpłaty finansowane przez pracownika,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę,
  • dopłaty od państwa.
 5. Zasady korzystania z oszczędności zgromadzonych w PPK:
  • wycofanie środków przed 60. rokiem życia,
  • korzystanie ze środków po ukończeniu 60. roku życia,
  • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
  • podział środków w przypadku śmierci uczestnika.
 6. Nadzór nad PPK.
 7. Koszty uczestnictwa w PPK.
 8. PPK i PPE – porównanie.
 9. Porównanie PPK i OFE.
 10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 11. Portal PPK.
 12. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
 13. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat do PPK, zgłaszania wymaganych danych, prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
 14. Wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami.
 15. Pytania i odpowiedzi uczestników.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top