Wyszukiwarka

Wynagrodzenia 2019 - najważniejsze zmiany - Siedlce

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Minimalne wynagrodzenie i jego wpływ na wskaźniki i stawki stosowane w wyliczaniu wynagrodzeń w 2019
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek,
  • skala podatkowa,
  • współczynnik urlopowy,
  • minimalna podstawa zasiłkowa,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • kwoty wolne od potrąceń.
 2. Technika naliczania wynagrodzenia za pracę od brutto do netto w praktyce w 2019 r. z uwzględnieniem:
  • świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze,
  • obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
  • zwolnień z opodatkowania i osładkowania składników wynagrodzenia,
  • potrąceń i dodatków,
  • obciążeń pracodawcy.
 3. Zasady podlegania z tytułu umowy o pracę ubezpieczeniom:
  • społecznym,
  • zdrowotnemu,
  • FP, FGŚP i FEP.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę
  • kwota wolna od podatku
  • ryczałtowe koszty uzyskania przychodów
  • 50% koszty uzyskania przychodów
 5. Umowy cywilnoprawne
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • podatek zryczałtowany z umów zlecenia
  • 50% KUP
  • wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej i menedżera na kontrakcie menedżerskim
 6. Przełom roku a obowiązki pracodawcy
  • wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy - rozliczanie absencji chorobowych,
  • okres zasiłkowy na przełomie roku,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2019 r.
 7. Deklaracje oraz informacje podatkowe sporządzane w 2019 roku za rok 2018
 8. Absencje pracownicze a E-ZLA w praktyce - zmiany od 1.12.2018 r.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top