Wyszukiwarka

BILANS 2018 - MODUŁ V – ASPEKTY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH - SIEDLCE

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 30-01-2019
 • Koniec zapisów: 30-01-2019
 • Wykładowcy: Dębska Joanna

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.


Wykładowca: Joanna Dębska – wykładowca rachunkowości,doradca podatkowy


Terminy szkolenia: 30 stycznia 2019 roku

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego i zeznania rocznego dla podatku dochodowego.
  • Terminy prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, a prawo podatkowe.
  • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zdarzenia następujące po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie finansowe oraz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.
  • Wycena bilansowa aktywów i pasywów - uwzględnienie jej dla celów podatkowych.
  • Inwentaryzacja - rozliczenie skutków w księgach rachunkowych i wpływ na rozliczenie podatkowe.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
  • Roczne rozliczenie podatku dochodowego:
   • podatek bieżący i podatek odroczony w tym przejście od wyniku brutto do podstawy opodatkowania (różnice trwałe i przejściowe),
   • rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy,
   • przygotowanie zeznania rocznego CIT 8, podatek u źródła i inne obowiązki informacyjne związane z zakończeniem roku.
  • Przychody i koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym:
   • zmiany w przepisach prawa w 2018 roku, dotyczące przychodów i kosztów podatkowych, w tym między innymi:
    • wyodrębnienie źródeł przychodów,
    • określenie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej,
    • odsetki od pożyczek/kredytów,
    • kwoty wypłacane z zysku netto,
    • ujmowanie w kosztach podatkowych niezapłaconych wierzytelności,
    • zmiany w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
   • przychody wg ustawy o rachunkowości i wg prawa podatkowego, w tym między innymi:
    • przychody zaliczane i nie zaliczane do przychodów podatkowych,
    • moment powstania przychodu (zasada ogólna, usługi ciągłe, metoda kasowa),
    • korekta przychodów (bieżąca lub wsteczna),
    • dokumentowanie przychodów,
   • koszty wg ustawy o rachunkowości i wg prawa podatkowego, w tym między innymi:
    • koszty związane z przychodem danego roku,
    • koszty dotyczące lat ubiegłych,
    • koszty dotyczące przyszłych okresów,
    • korekta kosztów,
    • płatności gotówkowe a koszty,
    • dokumentowanie kosztów.
 3. Podatek od towarów i usług.
  • Podatek VAT - przepisy prawa podatkowego i ujęcie w księgach rachunkowych:
   • zmiany w przepisach prawa w 2018 roku, dotyczące podatku VAT, w tym miedzy innymi:
    • deklaracje VAT,
    • JPK,
    • mechanizm podzielonej płatności,
   • podstawa opodatkowania w VAT, w tym między innymi:
    • podstawa opodatkowania w VAT, a przychody podatkowe i rachunkowe,
    • korekty zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania,
    • dokumentowanie w podatku VAT,
   • prezentacja podatku VAT w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym.
 4. Planowane zmiany na 2019 rok.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top