Wyszukiwarka

Leasing w prawie bilansowym i podatkowym - Siedlce

 • Kategoria: Rachunkowość
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 13-02-2019
 • Koniec zapisów: 13-02-2019
 • Wykładowcy: Dębska Joanna

Program

Wykładowca: Joanna Dębska - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Umowy leasingu w świetle prawa bilansowego i ich ewidencja, w tym m. innymi:
  • Klasyfikacja umów leasingu.
  • Różnice w ujęciu przedmiotu leasingu dla celów bilansowych i podatkowych.
  • Leasing operacyjny i leasing finansowy - zapisy w umowach, ewidencja, opłata wstępna, zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, zawarcie kolejnej umowy leasingu, zmiana przedmiotu warunków umowy leasingu.
  • Leasing w walucie obcej - wycena bieżąca i na dzień bilansowy.
  • Leasing zwrotny - istota, operacyjny leasing zwrotny, finansowy leasing zwrotny.
  • Zmiana klasyfikacji umowy leasingu.
  • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym umów leasingu.
 2. Umowy leasingu w podatku dochodowym i ich ujęcie w rachunku podatkowym, w tym m. innymi:
  • Wartość początkowa przedmiotu leasingu.
  • Opłata wstępna i raty leasingowe.
  • Amortyzacja przedmiotu leasingu.
  • Wykup, utrata, zbycie przedmiotu leasingu.
  • Ubezpieczenie i inne koszty związane z leasingiem.
  • Leasing a podatek u źródła.
 3. Umowy leasingu a rozliczenie podatku VAT, w tym m. innymi:
  • Leasing jako świadczenie usług.
  • Leasing jako dostawa towarów.
  • Prawo do odliczenia podatku VAT (z rat leasingowych, od wykupu przedmiotu leasingu przy zmianie przeznaczenia samochodu osobowego).
  • Wycofanie z działalności gospodarczej przedmiotu leasingu.
  • Podatek VAT od leasingu w świetle wyroku TSUE.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top