Wyszukiwarka

E-sprawozdanie finansowe (sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej) – podejście praktyczne, prezentacja rozwiązania - Siedlce

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań
 2. Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań
 3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych
  • sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek – standardowa, mała, micro jednostka
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • sprawozdania finansowe pozostałych jednostek
 4. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych
 5. Zawartość e-sprawozdania finansowego
  • elementy sprawozdania finansowego
  • problemy w konfigurowaniu przyporządkowania informacji do wymogów struktury logicznej
  • podatkowe podejście do zawartości e-sprawozdania finansowego
 6. Problemy praktyczne w sporządzeniu e-struktury
 7. Wymogi dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego
 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem
 9. Jak i kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top