Wyszukiwarka

Podatek VAT 2018 - problemy podatnika VAT po nowelizacji przepisów- Siedlce

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 21-11-2018
 • Koniec zapisów: 21-11-2018
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady rozliczania skonta w transakcjach krajowych i zagranicznych.
  • Sposób dokumentowania i udzielenie skonta.
  • W jaki sposób rozliczyć skonto w transakcjach krajowych?
  • W jaki sposób rozliczyć skonto w transakcjach zagranicznych?
  • Błędy w rozliczaniu skonta i ich skutki w VAT.
 2. Zasady ustalania prawidłowego kursu waluty dla rozliczeń VAT.
  • Dwie zasady stosowania kursu waluty do rozliczeń transakcji - wybór należy do podatnika.
  • Według jakiego kursu waluty przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju?
  • Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty?
  • Czy trzeba przeliczać kwotę otrzymanej zapłaty, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej?
  • W jaki sposób określać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych?
  • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus”?
  • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zbiorczą fakturę korygującą?
  • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zmniejszenie podstawy opodatkowania przy WNT?
  • Jak ustalać kursy walut, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent?
  • Jak ustalać kursy walut w przypadku WNT, na poczet którego nabywca przekazał zaliczkę?
  • Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej?
 3. Zwrot towarów i zaliczek - udokumentowanie i rozliczenie korekty w deklaracji oraz JPK_VAT.
  • Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej.
  • Zwrot towarów, których sprzedaż zaewidencjonowano przy użyciu kasy rejestrującej.
  • Zwrot zaliczki, której otrzymanie zaewidencjonowano przy użyciu kasy rejestrującej.
  • Zapis korekty sprzedaży paragonowej w ewidencji JPK_VAT.
  • Korekta krajowej sprzedaży udokumentowanej fakturą.
  • Zwrot towarów, których sprzedaż została potwierdzona fakturą.
  • Prawo do korekty, gdy klient nie zwraca towaru mimo uznanej reklamacji.
  • Rozliczenie wymiany towaru na wolny od wad.
  • Zwrot zaliczki, której otrzymanie zostało potwierdzone fakturą.
  • Rozliczenie faktur korygujących dokumentujących zwrot towaru lub zaliczki u nabywcy.
  • Zapis faktur korygujących dokumentujących zwrot towaru lub zaliczki w ewidencji JPK_VAT.
  • Korekta zagranicznej sprzedaży udokumentowanej fakturą.
  • Zwrot towarów w ramach WDT i WNT oraz eksportu towarów.
  • Zwrot zaliczki w ramach WDT i WNT oraz eksportu towarów.
  • Korekta sprzedaży, gdy zwrot towarów nastąpił przed wystawieniem faktury pierwotnej.
 4. Rejestracja VAT i VAT UE w praktyce - kiedy można utracić status podatnika?
  • Kto i kiedy składa zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R)?
  • Kto nie ma obowiązku składania VAT-R?
  • Kto i kiedy rejestruje się jako podatnik VAT UE? - uwaga transakcje sporadyczne!
  • W jakich przypadkach urząd skarbowy może odmówić rejestracji do celów VAT?
  • Brak środków na prowadzenie działalności a odmowa rejestracji.
  • Czy można odmówić rejestracji, jeśli siedzibą zgłaszanego podmiotu ma być „wirtualne biuro”?
  • Odpowiedzialność pełnomocnika, który dokonał rejestracji w imieniu podatnika VAT.
  • Okoliczności wykreślenia przez organ podatkowy podatnika z rejestru podatników VAT.
  • Wykreślenie podatnika spowodowane zawieszeniem działalności - praktyka urzędników.
  • Wykreślenie podatnika spowodowane składaniem „zerowych” deklaracji lub brakiem deklaracji.
  • Wykreślenie podatnika spowodowane udziałem w oszustwie podatkowym.
  • Kiedy organ podatkowy może zmienić status podatnika z czynnego na zwolnionego?
  • Okoliczności wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE.
 5. Problemy w rozliczaniu VAT 2018.
  • Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach krajowych.
  • Terminy rozliczania podatku należnego - brak uwzględnienia warunków Incoterms.
  • Odwrotne obciążenie - brak uwzględniania PKWiU oraz terminowość rozliczeń.
  • Błędy fakturowania na etapie wystawiania faktury.
  • Nieodpłatne świadczenia - niezauważone u podatnika.
  • Zakazy odliczania z błędnych faktur - art. 88 ust. 3a.
  • Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach zagranicznych.
  • Brak dokumentacji potwierdzającej WDT i Eksport.
  • Błędy w rozliczeniach zakupów zagranicznych - terminowość, kwalifikacja, kursy walut.
  • Błędna kwalifikacja czynności WDT/ sprzedaż, np. poza PL.
  • Rozliczanie kosztów transportu poza FA towarową.
 6. Samochód w firmie w 2017 r. - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń.
  • Jak ustalić marżę przy sprzedaży samochodu?
  • Jak ustalić datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem?
  • Czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności?
  • Czy można refakturować koszty ubezpieczenia samochodu?
  • Czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży?
  • Czy brak badań z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia prawa do odliczenia 100% VAT?
  • Jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników?
  • Czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych?
  • Czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych?
  • Czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego?
  • Kiedy można uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej?
  • Od kiedy można dokonać odliczenia pełnego VAT, gdy w samochodzie dokonano zmian konstrukcyjnych?
  • Czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26?
  • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego?
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top