Wyszukiwarka

Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma prawa ochrony danych osobowych

 • Kategoria: Inne
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 09-04-2018
 • Koniec zapisów: 09-04-2018
 • Wykładowcy: Osiej Tomasz

Program

Wykładowca: Tomasz Osiej - Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy - specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej


Program kursu (7 godzin wykładowych):

 1. Istota, cele oraz ogólne założenia reformy prawa ochrony danych osobowych.
 2. Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych (zasada podejścia opartego na ryzyku, zasada rozliczalności).
 3. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych:
  • dlaczego rozporządzenie? - skala, przyczyny i skutki,
  • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
  • tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych (m.in. prawo pracy).
 4. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych:
  • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
  • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę - przesłanki i główne elementy,
  • nowe rozszerzone obowiązki informacyjne,
  • audyty należytej ochrony danych osobowych, 
  • nowe zasady: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default),
  • współadministrator, administrator i podmiot przetwarzający - wzajemne relacje,
  • rozliczalność - dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
  • powierzanie danych osobowych - nowe zasady i nowe umowy,
  • obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych - kiedy i komu.
 5. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO):
  • kto musi, a kto powinien powołać IOD/DPO? Plusy i minusy,
  • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO - kim tak naprawdę będzie IOD/DPO.
 6. Nowe prawa osób, których dane dotyczą:
  • prawo do bycia zapomnianym,
  • szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych),
  • żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
  • ograniczenie przetwarzania danych.
 7. Wybrane zagadnienia:
  • profilowanie,
  • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
  • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych - kiedy i wobec kogo.
 8. Jak wdrażać GDPR:
  • identyfikacja i priorytetyzacja zadań,
  • jakie procedury są wymagane.

  Dodatkowe informacje

  Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
  Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

  Cena kursu

  Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
  300,00
  (dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

  Back to top