Wyszukiwarka

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - Siedlce

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 17-05-2018
 • Koniec zapisów: 17-05-2018
 • Wykładowcy: Jamroży Marcin

Program

Wykładowca: Marcin Jamroży - doradca podatkowy


Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Aktualne regulacje prawne w zakresie cen transferowych – akty prawa krajowego i międzynarodowego.
 2. Porównanie obowiązków dokumentacyjnych sprzed i po 1 stycznia 2017r.
 3. Przykłady transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju.
 4. Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.
 5. Limity podmiotowe i transakcyjne.
 6. Termin sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej.
 7. Sankcje i inne konsekwencje z tytułu niesporządzenia dokumentacji podatkowej.
 8. Korekta pierwotna oraz eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym (korekta drugostronna).
 9. Elementy dokumentacji podstawowej (local file) oraz dokumentacji grupowej (master file).
 10. Analiza danych porównawczych.
 11. Opis przebiegu transakcji, w tym analiza funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji, angażowanych aktywów i podejmowanego ryzyka.
 12. Opis danych finansowych.
 13. Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru dla wybranych rodzajów transakcji.
 14. Zastosowanie praktyczne metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 15. Zastosowanie praktyczne metody koszt plus.
 16. Zastosowanie pozostałych metod szacunku.
 17. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej.
 18. Dokumentowanie umów spółek niebędących osobami prawnymi.
 19. Sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności(raport country-by-country).
 20. Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP).
 21. Ceny transferowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 22. Ograniczanie ryzyka w zakresie cen transferowych (w tym zawieranie porozumień w sprawie cen transakcyjnych).
 23. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 24. Dokumentacja wzorcowa transakcji usługowej.
 25. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


  Dodatkowe informacje

  Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
  Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

  Cena kursu

  Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
  280,00
  (dla członków Stowarzyszenia – 266,00 zł).

  Back to top