Wyszukiwarka

Przegląd zmian w prawie pracy w ujęciu praktycznym - Siedlce

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 19-10-2017
 • Koniec zapisów: 19-10-2017
 • Wykładowcy: Kędziora Jacek

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista w zakresie prawa pracy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Kompendium zmian w prawie pracy wprowadzonych w 2016 r.
  • umowy terminowe w świetle zmian wprowadzonych 22 lutego 2016 r. (nowy katalog umów, przesłanki ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny, limity zatrudnienia na podstawie umów terminowych wraz z omówieniem wyjątków, okresy wypowiedzenia, omówienie przepisów przejściowych dotyczących umów terminowych obowiązujących w dacie wejścia w życie nowelizacji),
  • likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki, czyli obowiązek potwierdzenia warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do pracy w przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
  • zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem),
  • nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cięży i kobiet karmiących dziecko piersią.
 2. Zmiany w prawie pracy wprowadzone w 2017 r.
  • świadectwo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 r i 1 czerwca 2017 r. – nowe zasady wydawania oraz rozszerzony zakres informacji zamieszczanych w świadectwie,
  • podwyższenie limitów zatrudnienia obligujących pracodawcę do wprowadzenia regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • wydłużone terminy na wniesienie odwołania do sądu pracy (art. 264 kodeksu pracy),
  • zmiany we wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników przy łącznym powierzeniu mienia,
  • dodatek lub ryczałt za pracę w porze nocnej a minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikowi,
  • ochrona przedemerytalna a obniżenie powszechnego wieku emerytalnego.
 3. Wybrane aspekty spoza prawa pracy, związane z tzw. zatrudnieniem cywilnoprawnym
  • minimalna stawka godzinowa dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi,
  • obowiązek określenia zasad potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi,
  • przechowywanie dokumentacji związanej z obowiązek zapłaty minimalnej stawki godzinowej,
  • konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi.
 4. Przegląd planowanych zmian w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany zasad prowadzenia przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Odpowiedzi na pytania osób uczestniczących w szkoleniu.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 228,00 zł).

Back to top