Wyszukiwarka

Kurs "Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych" - SIEDLCE

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: czwartki w godzinach 16:00 - 20:05
 • Termin rozpoczęcia: 05-12-2019
 • Termin zakończenia: 28-05-2020
 • Koniec zapisów: 05-12-2019
 • Wykładowcy: Kędziora Jacek

Cel

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć w praktyce naliczając poszczególne składniki wynagrodzeń.


Celem kursu, jest doskonalenie wiedzy osób zajmujących się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi pracowników. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć. Celem kursu jest opanowanie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień, tak by minimalizować ryzyko popełnienia błędów oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy.


Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 242307).

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • dokumentacja osobowa pracowników,
 • czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy - w świetle orzecznictwa, PIP oraz MPiPS,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej delegowania pracowników zatrudnionych w kraju do pracy za granicą oraz zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. kadr wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.100,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.890,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.995,- zł).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2100,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1890,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1995,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 500,00 zł
 • rata 2: 600,00 zł
 • rata 3: 600,00 zł
 • rata 4: 400,00 zł

Back to top