Wyszukiwarka

BILANS 2017 MODUŁ IIA - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Siedlce

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 06-02-2018
 • Koniec zapisów: 06-02-2018
 • Wykładowcy: Komorowska Ewa

Program

MODUŁ IIA - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
– WYBRANE ZAGADNIENIA
W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Ewa Komorowska
– biegły rewident

Termin szkolenia:
6 lutego 2018 roku

Program kursu:


Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym

 1. Wybrane zagadnienia związane ze zmianami przepisów w zakresie VAT na rok 2017 i w trakcie 2017 r.:
  • problematyka rozliczania podatku naliczonego w kontekście zmian przepisów dotyczących rejestracji i wykreślenia podatnika VAT z rejestru podatników VAT czynnych; brak albo utrata statusu podatnika VAT czynnego po stronie sprzedawcy i ich wpływ na prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy,
  • zmiana warunków rozliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • zmiana warunków rozliczania podatku naliczonego z tytułu transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (dostawa towarów i świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca) i zagranicznych (import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca),
  • zmiany zasad zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; ograniczenia stosowania zwrotu 25-dniowego,
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – 30%, 20% albo 100% („dodatkowa sankcja w VAT”) – identyfikacja najważniejszych obszarów ryzyka podatkowego – podatek naliczony,
  • rozszerzenie zakresu zastosowania odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (usługi budowlane),
  • zmiany w zakresie przepisów regulujących zasady odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy – nowe warunki w zakresie wyłączenia odpowiedzialności po stronie nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy; zmiany w katalogu towarów objętych przepisami o odpowiedzialności nabywcy za VAT sprzedawcy,
  • zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych (od 1 lipca 2017 r.).
 2. Wybrane zagadnienia związane ze zmianami przepisów w zakresie VAT na 2018 r. (wg. aktualnego stanu prac legislacyjnych):
  • metoda podzielonej płatności („split payment”),
  • wprowadzenie warunków należytej staranności podatnika i ich znaczenie dla podatnika VAT,
  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w zakresie VAT,
  • kasy rejestrujące.
 3. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych i interpretacji podatkowych w zakresie VAT; praktyczne problemy rozliczeń VAT w 2017 r.; odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top