Wyszukiwarka

BILANS 2017 - MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Siedlce

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 11-01-2018
 • Koniec zapisów: 11-01-2018
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE
– WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Katarzyna Tomala
– doradca podatkowy

Termin szkolenia: 11 stycznia 2018 roku

Program kursu:


Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym

 1. Przychody podatkowe:
  • data powstania przychodu należnego, przedwczesne faktury,
  • usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,
  • korekta przychodów we właściwym okresie,
  • przedpłaty, zaliczki,
  • przeliczenie przychodów w walutach obcych.
 2. Przychody z nieodpłatnych świadczeń:
  • warunki oprocentowania pożyczek,
  • pozostałe wybrane zagadnienia.
 3. Koszty uzyskania przychodów:
  • koszty bezpośrednie i pośrednie – zasady podziału podatkowego,
  • dostawy niefakturowane a koszty podatkowe,
  • rozliczanie kosztów w czasie,
  • zasady korekty kosztów we właściwym okresie,
  • koszty w walutach obcych – przeliczenie.
 4. Nieściągalne należności skutki po stronie przychodów podatkowych.
 5. Koszty podatkowe – wybrane problemy:
  • kary umowne i odszkodowania,
  • straty w środkach trwałych i obrotowych, zaniechane inwestycje,
  • reprezentacja, a reklama i promocja – wydatki na rzecz kontrahentów,
  • przedawnione należności i odpisy aktualizujące – kiedy stają się kosztem podatkowym?
 6. Wykonanie funkcji płatnika:
  • w transakcjach z podmiotami zagranicznymi – wypłata dywidend, odsetek, należności licencyjnych zakup usług, certyfikaty rezydencji,
  • w zakresie PIT płatnika - świadczenia pozapłacowe a przychody ze stosunku pracy – skutki wyroku TK w zakresie orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
  • informacje i deklaracje po zakończeniu roku, terminy składania.

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top