Wyszukiwarka

50 pytań o VAT – warsztaty podatkowe - Siedlce

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 07-11-2017
 • Koniec zapisów: 07-11-2017
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu
(8 godzin wykładowych):

 1. TRANSAKCJE KRAJOWE – KAZUSY 2017
  • Opodatkowanie VAT - jak rozpoznać przedmiot sprzedaży do rozliczenia w FA VAT?
  • Faktura, nota, czy refaktura – jak dokumentować czynności w VAT?
  • Jak rozliczać dodatkowe koszty, które ponosi nabywca?
  • Jak rozliczyć akcje promocyjne w firmie?
  • Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – które opodatkowane VAT?
  • Kiedy usługi montażu budowlanego są objęte odwrotnym obciążeniem
  • Według jakich zasad odliczają i ubiegają się o zwrot VAT podatnicy stosujący odwrotne obciążenie?
  • Jak rozliczać VAT od wytworzenia towaru z materiału powierzonego?
  • Czy można odliczyć VAT od zakupów zrobionych przed złożeniem VAT-R?
  • Czy w przypadku płatności gotówką trzeba stosować mechanizm odwrotnego obciążenia?
  • Czy podwykonawca usługi serwisowej klimatyzacji wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem?
  • Kiedy można refakturować koszty mediów związanych z wynajmem lokali użytkowych?
  • Jak skorygować rozliczenie, gdy faktura dla klienta zaginęła wraz z przesyłką?
  • Czy należy złożyć nową informację VAT-26 przy ponownej zmianie przeznaczenia samochodu?
  • Jakie są konsekwencje wystawienia faktury przed terminem?
  • Kiedy naliczymy VAT, wycofując samochód z działalności
  • Jak prawidłowo rozliczyć wydanie nagród w konkursie realizowanym na zlecenie sponsora?
  • Jak rozliczać VAT od wytworzenia towaru z materiału powierzonego?
  • Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT?
  • Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?
  • Czy faktura z NIP kupującego może być uznana za fakturę uproszczoną?
 2. TRANSAKCJE ZAGRANICZNE – KAZUSY 2017
  • Zmiany w rozporządzeniu UE RADY nr 282 - Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług?
  • Odwrotne obciążenie (WNT, IMPORT USŁUG) – rewolucja w rozliczaniu czyli KONIEC NEUTRALNOŚCI VAT
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową?
  • Czy dochodzi do WNT pomimo braku na fakturze numeru VAT UE nabywcy?
  • Jak udokumentować obciążenie klienta kosztami nieuznanej reklamacji?
  • Gdzie są opodatkowane usługi pozyskiwania personelu świadczone dla zagranicznej firmy?
  • Refakturowanie usług na kontrahenta zagranicznego – jak rozliczyć?
  • Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi
  • Rozliczanie importu usług w deklaracjach VAT
  • Dostawa z montażem – konsekwencja rozliczania
  • Warunki dowodowe przy WDT i eksporcie towarów
  • Jak rozliczyć WNT, gdy kontrahent po dokonaniu korekty ponownie wystawił fakturę?
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko fakturę zaliczkową?
  • Jak rozliczyć import usług gdy nie posiadamy faktury?
  • Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi?
  • Jak rozliczać VAT od wytworzenia towaru z materiału powierzonego?
  • Dostawa z montażem , WDT czy świadczenie usług?
  • Czy z tytułu nabycia usługi celnej od zagranicznej agencji należy rozpoznać import usług?
  • Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć materiałów do produkcji?
  • Kiedy import towarów o małej wartości może być objęty zwolnieniem z VAT
  • Czy dochodzi do WNT pomimo braku na fakturze numeru VAT UE nabywcy?
  • Jak udokumentować obciążenie klienta kosztami nieuznanej reklamacji?
  • Gdzie są opodatkowane usługi pozyskiwania personelu świadczone dla zagranicznej firmy?
  • Czy dostawę do innego kraju UE towarów, które były wcześniej importowane do Polski, można rozliczyć jak WDT
  • Jak rozliczyć nabycie od zagranicznego podatnika usługi montażu urządzenia?
  • Jak warunki INCOTERMS wpływają na możliwość zastosowania stawki 0% VAT?

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top