fbpx

Wyszukiwarka

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Siedlce

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
  • zaawansowaną rachunkowość finansową,
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • analizę sprawozdań finansowych,
  • wybrane zagadnienia podatkowe,
  • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Opłata
za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.000,00 zł od osoby.
Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4100,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3690,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3895,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

  • rata 1: 1300,00 zł
  • rata 2: 1200,00 zł
  • rata 3: 1100,00 zł
  • rata 4: 500,00 zł

Back to top