fbpx

Wyszukiwarka

KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE" - Siedlce

 • Kategoria: KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW
 • Tryb: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45)
  sobota (8:30 - 15:30)
 • Termin rozpoczęcia: 16-10-2020
 • Termin zakończenia: 17-04-2021
 • Koniec zapisów: 16-10-2020
 • Wykładowcy: Deresz Agnieszka, Durka Sylwia

Cel

Celem kształcenia na kursie „PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 431190). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone programem nauczania.
W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych.

Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • system podatkowy,
 • ordynację podatkową,
 • elementy prawa karnego skarbowego,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek VAT,
 • podatki kosztowe.

W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.

Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Zajęcia

Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

Wariant A - wtorek i czwartek od 16:30 do 20:35 - zjazdy co tydzień

Wariant B - piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 - zjazdy co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 - trzy soboty w miesiącu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2000,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1800,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1900,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 500,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 500,00 zł

Back to top