fbpx

Wyszukiwarka

Kurs "Książka przychodów i rozchodów praktyczne ujęcie od podstaw" - Siedlce

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Tryb: wtorki w godzinach 16:00 - 20:05
 • Termin rozpoczęcia: 17-03-2020
 • Termin zakończenia: 14-07-2020
 • Koniec zapisów: 17-03-2020
 • Wykładowcy: Łukasiewicz Agnieszka

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
 • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.


Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Dodatkowe informacje

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

Wariant A - wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 - zjazdy co tydzień

Wariant B - piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 - zjazdy co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 - trzy soboty w miesiącu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1620,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1458,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1539,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 520,00 zł
 • rata 3: 500,00 zł

Back to top