fbpx

Wyszukiwarka

KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE" - Siedlce

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45)
  sobota (8:30 - 15:30)
 • Termin rozpoczęcia: 17-10-2020
 • Termin zakończenia: 08-05-2021
 • Koniec zapisów: 17-10-2020
 • Wykładowcy: Jędrzejkowska Monika, Kędziora Jacek

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • program PŁATNIK.
Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Słuchacze kursu mogą uzyskać certyfikat posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Zajęcia

Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

Wariant A - wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 - zjazdy co tydzień

Wariant B - piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 - zjazdy co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 - trzy soboty w miesiącu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2600,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2340,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2470,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 500,00 zł
 • rata 2: 900,00 zł
 • rata 3: 700,00 zł
 • rata 4: 500,00 zł

Back to top