fbpx

Wyszukiwarka

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

Pozostałe terminy

 • Zobacz 10-10-2020: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45)
  sobota (8:30 - 15:30)
 • Zobacz 14-11-2020: soboty w godzinach 8:30 - 15:30

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3500,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3150,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3325,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1200,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 800,00 zł
 • rata 4: 500,00 zł

Back to top