fbpx

Wyszukiwarka

Płace od podstaw w pigułce - Siedlce

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Termin:  3 i 5 marca 2020 roku

Program szkolenia (16 godzin wykładowych):

 1. Przychody ze stosunku pracy – podstawy prawne
  • definicja wynagrodzenia
  • rodzaje wynagrodzeń
  • składniki wynagrodzenia
  • świadczenia nie będące wynagrodzeniem
 2. Minimalne wynagrodzenie 2020 i związane z nim obowiązki pracodawcy
  • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenia po zmianach
  • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych
  • umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 3. Praktyczne sporządzanie list płac dla przychodów z umowy o pracę
  • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek dochodowy
  • świadczenia pieniężne i niepieniężne
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek
  • zaliczka na podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%) , ulga podatkowa, PIT dla młodych
  • wyliczenie wynagrodzenia netto
  • nowe obciążenia pracodawcy i pracownika – składka PPK
  • koszty pracodawcy
 4. Zwolnienia składkowo-podatkowe świadczeń pracowniczych
  • zwolnienie od podatku osób do 26. roku życia
  • przychody zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób fizycznych (świadczenia bhp, szkolenia, podróże służbowe, świadczenia z ZFŚS)
  • przychody zwolnione ze składek ZUS
 5. Praktyczne obliczanie obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy
  • wynagrodzenie za urlop
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
 6. Premie, dodatki, nagrody, czyli fakultatywne składniki wynagrodzenia – zasady oskładkowania i opodatkowania, sposoby ich wliczania do różnych elementów wynagrodzenia
 7. Przychody z umów cywilnoprawnych
  • minimalna stawka godzinowa
  • koszty uzyskania przychodów
  • świadczenia, do których nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów
  • umowy z prawami autorskimi (50%)
  • ryczałtowe opodatkowanie przychodów
 8. Składki ZUS
  • składki ZUS obciążające pracownika i pracodawcę
  • umowa o pracę
  • umowy cywilnoprawne
  • umowy cywilnoprawne (ze studentem, z emerytem, rencistą)
  • umowa o dzieło
 9. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
  • umowa o pracę i inne formy zatrudnienia
  • umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem
  • umowa cywilnoprawna z obcym pracownikiem
  • kilka umów zlecenia
 10. Potrącenia w 2020 roku
  • ogólne zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków (granice potrąceń)
  • kwoty wolne od potrąceń (z wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków)
  • potrącenia z wynagrodzenia – bez zgody pracownika
  • dobrowolne potrącenia – za zgodą pracownika
 11. Rozliczenia z urzędami z tytułu wypłaty wynagrodzeń
  • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)
  • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku
 12. Ćwiczenia w naliczaniu wynagrodzeń za pracę i wynagrodzeń za czas niewykonywania pracy w przypadkach określonych przepisami prawa
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
620,00
(dla członków Stowarzyszenia – 589,00 zł).

Back to top