Wyszukiwarka

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 25-09-2018
 • Termin zakończenia: 18-12-2018
 • Koniec zapisów: 25-09-2018
 • Wykładowcy: Łukasiewicz Agnieszka

Pozostałe terminy

 • Zobacz 10-11-2018: soboty w godzinach 8:30 - 15:30

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Słuchacze kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).Zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza:

 1. Wariant A - wtorek i czwartek od 16:10 do 19:25 - zjazdy co tydzień
 2. Wariant B - piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 - zjazdy co dwa tygodnie
 3. Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 - trzy soboty w miesiącu


Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1740,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1566,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1653,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 500,00 zł
 • rata 2: 650,00 zł
 • rata 3: 590,00 zł

Back to top