fbpx

Wyszukiwarka

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 28-04-2020
 • Termin zakończenia: 21-07-2020
 • Koniec zapisów: 28-04-2020
 • Wykładowcy: Szot-Gabryś Teresa

Pozostałe terminy

 • Zobacz 01-10-2020: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Zobacz 20-02-2021: soboty w godzinach 8:30 - 15:30

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej, 
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Słuchacze kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1840,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1656,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1748,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 500,00 zł
 • rata 2: 650,00 zł
 • rata 3: 690,00 zł

Back to top