Szanowni Państwo Biegli Rewidenci

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2017 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

 BLOKI TEMATYCZNE I TERMINY ICH REALIZACJI

BLOK RACHUNKOWOŚĆ

 

Lp. Temat seminarium Moduł Liczba godzin Termin realizacji Wykładowca
 1.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

XII

8

10 października 2017 r.

Małgorzata Trentowska

 

Blok REWIZJA FINANSOWA

Lp. Temat seminarium Moduł Liczba godzin Termin realizacji Wykładowca
 7.

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

XIV

16

23 - 24 listopada 2017 r.

Agnieszka Gajewska

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Miejsce szkolenia: Siedlce, ul. Świętojańska 7. Harmonogram szkolenia podamy w potwierdzeniu zgłoszenia.

Opłata za udział w kursie za całość tematyki wynosi 865,- zł od osoby.

Opłaty za poszczególne moduły przedstawiają się następująco: Moduł XII 295,- zł; Moduł XIV 570,- zł - od jednej osoby

Cena obejmuje udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe zatwierdzone przez KIBR, serwis kawowy, lunch.
 

Należność za szkolenie należy wpłacić na konto  O/T w Siedlcach SKwP:

Bank PKO BP S.A. Nr  19 1020 1042 0000 8202 0350 8827


Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej  e-mailem, pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do biura w Siedlcach, ul.Świętojańska7.


Zgodnie z załącznikiem do postanowienia nr 199/12/2016 KRBR z dn. 12 kwietnia 2016r., w postaci "Wytycznych organizacyjno-metodycznych", grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Back to top