fbpx
Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Siedlce pod numerem 20 (pobierz).

 

I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI

4. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"

 

III. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ

5. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

6. KURS „SPECJALISTA D/S PŁAC – KURS DLA ZAAWANSOWANYCH”

7. KURS „SPECJALISTA D/S KADR – KURS DLA ZAAWANSOWANYCH”

 

IV. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

8. KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - PRAKTYCZNE UJĘCIE OD PODSTAW"

 

 Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Świętojańska 7


telefon/faks 25 633 36 54

e-mail: biuro.siedlce@skp-ow.com.pl


O  PIERWSZEŃSTWIE  UCZESTNICTWA  W  KURSIE DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ


Członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierający (firmy),  którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze  zniżki  przy odpłatności za kurs.

 

RODO i Polityka Prywatności

 

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 7. Wszystkie sale są klimatyzowane i wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Opłaty za poszczególne kursy prosimy wpłacać na nasze konto:

PKO BP

Nr 19 1020 1042 0000 8202 0350 8827

lub w kasie Oddziału Terenowego w Siedlcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 7

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

wtorki i czwartki
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 01-10-2020

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH" - Siedlce

wtorki
w godzinach 16:00 - 20:05

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 06-10-2020

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

wtorki i czwartki
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 08-10-2020

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - Siedlce

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45)
sobota (8:30 - 15:30)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 09-10-2020

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45)
sobota (8:30 - 15:30)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 10-10-2020

KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE" - Siedlce

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45)
sobota (8:30 - 15:30)

KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ Z KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 16-10-2020

KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE" - Siedlce

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45)
sobota (8:30 - 15:30)

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 17-10-2020

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 14-11-2020

Kurs "Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych" - SIEDLCE

czwartki
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 07-01-2021

Kurs "Książka przychodów i rozchodów praktyczne ujęcie od podstaw" - Siedlce

wtorki
w godzinach 16:00 - 20:05

KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 14-01-2021

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - Siedlce

soboty
w godzinach 8:30 - 15:30

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 20-02-2021

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

Back to top