fbpx

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć w praktyce naliczając poszczególne składniki wynagrodzeń.

 
Celem kursu, jest doskonalenie wiedzy osób zajmujących się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi pracowników. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć. Celem kursu jest opanowanie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień, tak by minimalizować ryzyko popełnienia błędów oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy.


Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 242307).

Tematyka kursu obejmuje:

  • dokumentacja osobowa pracowników,
  • czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem,
  • rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy - w świetle orzecznictwa, PIP oraz MPiPS,
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej delegowania pracowników zatrudnionych w kraju do pracy za granicą oraz zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.
Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Zajęcia.

Zajęcia  odbywają  się w następujących wariantach, do wyboru przez uczestnika:

Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 19:45 – zjazdy  co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45  i sobota od 08:30 do 15:30 – zjazdy  co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – dwie soboty w miesiącu

Koszt uczestnictwa.

Opłata  za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto  złotych) od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach:

Rata 1: 600,00 PLN;

Rata 2: 600,00 PLN;

Rata 3: 500,00 PLN;

Rata 4: 400,00 PLN

Back to top