Celem kształcenia na kursie „PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 431130). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone  programem nauczania.
W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych.

Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości  z zakresu rachunkowości.

 Tematyka kursu obejmuje:

  • system podatkowy,
  • ordynację podatkową,
  • elementy prawa karnego skarbowego,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek VAT,
  • podatki kosztowe.

W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.

Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

 
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Zajęcia (zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza):
Wariant A – wtorek i czwartek od 16:30 do 20:35 – zjazdy co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 – zjazdy co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – trzy soboty w miesiącu

 

Koszt uczestnictwa

Opłata za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2000,00 zł od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w trzech ratach:

  • Rata 1:   500,00 zł
  • Rata 2: 1000,00 zł
  • Rata 3:   500,00 zł

Back to top