Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające  wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:
  • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
  • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
 
Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

 

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
 

Zajęcia (zajęcia odbywają się w następujących wariantach, do wyboru przez słuchacza):

Wariant A
– wtorek i czwartek od 16:10 do 19:25 – zjazdy co tydzień

Wariant B – piątek od 16:30 do 19:45 i sobota od 08:30 do 15:15 – zjazdy co dwa tygodnie

Wariant C - sobota od 08:30 do 15:30 – trzy soboty w miesiącu


Koszt uczestnictwa

Opłata za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3300,00 zł od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach:

  • Rata 1:   500,00 zł
  • Rata 2: 1000,00 zł
  • Rata 3: 1000,00 zł
  • Rata 4:   800,00 zł

 

Back to top